Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych pdf

Pobierz

Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci, bez względu nado sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.. Formy koniugacyjne czasowników regularnych i nieregularnych.PRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Czas: 60 minut 50 pkt Zadanie I (5 pkt) Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego znaczenie (synonim).. 24 czerwca 2020r.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 30 czerwca 2020Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 1. terminy ustalone przez szkołydo 18 lipca do godz. 16.00 Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie.. Formularz_1_A - sprawdzian kompetencji z języka angielskiegoSPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM Sprawdzian kompetencji językowych będzie obejmował treści wymagane na poziom A1/A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)..

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

Bardziej szczegółowo Piękna 24/26.. Sprawdzian predyspozycji.. Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w w skali 0-95 punktów.. o godz. 15.00 z języka hiszpańskiegoPodania zawierające klasy dwujęzyczne (większość w przypadku naszej szkoły) powinny zostać złożone do 22 czerwca do godz. 15:00.. Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytwornysprawdzian kompetencji językowych - dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego j.niemiecki 28.05.1018 od godz.12.00, w siedzibie szkoły, ul. Pomorska 105 XI LO sprawdzian kompetencji językowych - dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 1 oddział - j.angielski 1 oddział - j.francuskiSprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. angielski-31 maja, godz. 15.00 Oddziały wstępne - sprawdzian predyspozycji .TERMINY REKRUTACJI DO XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 15 - 22 czerwca 2020 - składanie dokumentów do oddziałów dwujęzycznych (klasa wstępna, klasa pierwsza) 15 czerwca - 10 lipca 2020 - składanie dokumentów do pozostałych oddziałów 29 czerwca 2020 o godz. 9:00 - sprawdzian kompetencji językowych (pisemny test znajomości języka hiszpańskiego) dla kandydatów do klasy .Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych..

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 25 maja 2018 (piątek) o godz. 15:00.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. Adama Mickiewicza w Krakowie.. Kandydat przy-stąpi tylko do egzaminu pisemnego.1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH ORAZ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RADZYMINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Sprawdzian będzie zawierał zadania sprawdzające zarówno kompetencje językowe kandydatów, jak i ich uzdolnienia językowe (rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, wypowiedź pisemna oraz znajomość struktur .SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM ROK SZKOLNY 2018/2019 ZAKRES MATERIAŁU I.. Sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się w budynku .Dla kandydatów, którzy są uczniami klas 8 w szkołach podstawowych/klas 3 oddziałów gimnazjalnych ..

Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących .

- wspólne sprawdziany kompetencji językowych dla danego języka: w przypadku kandydowania do kilku oddziałów objętych wspólnym .Grupy liczą od 14 do 19 osób.. 2 Zadanie 1 ( 0 - 5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst i następnie zaznacz poprawne odpowiedzi (A, B, albo C) Poprawne odpowiedzi wpisz do tabeli.1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KANDYDATÓW DO KLASY Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 16:00 FORMA SPRAWDZIANU: Test obejmujący 100 pytań, w tym rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny.. STRUKTURY GRAMATYCZNE: CZASOWNIK 1.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się: 27 maja 2019 (poniedziałek) o godz. 15:00 dla kandydatow do liceum czteroletniego (po szkole podstawowej)Kandydaci do klas dwujęzycznych - w dniach 11 - 20 maja 2020 r. kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, kandydaci do klas dwujęzycznych w I LO im.. franuski-28 maja, godz. 11.00 jęz.. o godz. 14.00 z języka angielskiego.. W. Korfantego w Mysłowicach Zadanie 1 Język fikcyjny.obowiązuje pisemny sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych, który odbędzie się w terminie: 31 lipca 2019 r. godz. 10:00. hiszpański) i 0 AN P (jęz..

24 - 27 czerwca29.06 godz. 12.00-13.30 - dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 22 czerwca 2020r.. hiszpańsk-30 maja, godz. 14.00 jęz.. 3 czerwca godz. 15.00 Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych i predyspozycji językowychObowiązkowy jest dla każdego kandydata sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.. 3 czerwca godz. 15.00 Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych i predyspozycji językowych ogłoszone zostaną w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie rekrutacji 10 czerwca Sprawdzian uzdolnień .pisemny sprawdzian kompetencji językowej do klas dwujęzycznych, który odbędzie się w terminie: 31 lipca 2019 r. godz. 09:00 - 11:00 Do sprawdzianu w dniu 31 lipca 2019 r. mogą przystąpić tylko kandydaci, którzy nie przystąpili do niego ani w terminie majowym, ani w terminie czerwcowym.Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.. niemiecki); v Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 29.06 godz. 09.00-10.30 dla kandydatów do klas 1 AH P (jęz .pisemny sprawdzian kompetencji językowej do klas dwujęzycznych, który odbędzie się w termi-nie: 23 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 - 12:00 Do sprawdzianu w dniu 23 sierpnia 2018 r. mogą przystąpić tylko kandydaci, którzy nie przystąpili do niego ani w terminie majowym, ani w terminie czerwcowym.. niemiecki-29 maja, godz. 15.00 jęz.. Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów.. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku piszą sprawdzian w szkole I wyboru klasy dwujęzycznej.. 2.pierwszych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu kompetencji językowych w wyznaczonych terminach: • 29.05.2017 (pn.) o godz. 15.00 - sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1an (język niemiecki); • 31.05.2017 (śr.) o godz. 14.00 - sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasySprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. 23 czerwca 2020r.. Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.Informacja dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym im.. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej przystępują obowiązkowo do sprawdzianu umiejętności językowych (j. angielski).. 3 czerwca godz. 15.00 Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.. Powstańców Śląskich w Rybniku lub w II LO im.. W dlaszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt