Czasownik have got ćwiczenia klasa 4

Pobierz

W ćwiczeniach na poziomie kl. 4 trenujemy słownictwo związane z członkami rodziny, ćwiczymy użycie formy dzierżawczej 's (np. Steve is Max's father) i przymiotników dzierżawczych, oraz odmieniamy czasownik "have got .- odmiana czasownika have got w zdaniach pytających (ogólnych i szczegółowych), - odmiana czasownika have got w krótkich odpowiedziach yes/no.. 3 47 Czasownik have (got) w czasie przeszłym Czasownik have oznacza mieć, posiadać.Temat: Podsumowanie wiadomości o czasowniku have got- mieć.. Ćwiczenia utrwalające.. W zestawie 1 plik PDF: zestaw tablic i ćwiczeń interaktywnych (lub do samodzielnego wydruku).odmieniać czasownik "have got", czyli "mieć", przez osoby; tworzyć zdania twierdzące, przeczenia, pytania oraz udzielać krótkich odpowiedzi z użyciem tego czasownika; zdobędzie umiejętność swobodnego mówienia o swoich rzeczach (co ma, a czego nie), niezbędną w codziennej komunikacjiHave got • Ćwiczenia • pliki użytkownika Paniana przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • have got ćwiczenia (1).doc, Have got has got +cwiczenia.jpgSzkoła podstawowa, klasy 1 SPEAKING CORNER Numbers Czasownik CAN Szkoła podstawowa, klasy 4 have got SPEAKING CORNER Present Simple or Present Continuous KABOOM Gimnazjum Past Simple or Past perfect simple Have fun with too and enough Be like / look like SPEAKING CORNER Film: nazwy zawodów po angielsku..

Czasownik have got podstawowe ćwiczenia.

Formy "has got" używa się tylko w trzeciej osobie l.p.. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: 1/ Uczniowie znają odmianę czasownika "have got" oraz ,,be'' przez osoby w czasie teraźniejszym.. Nauka języka to systematyczne powtórki - z kartami CZASOWNIK HAVE GOT dziecko ćwiczy język samodzielnie i bez nudy!Odmiana czasownika "Have got" po angielsku dla dzieci jest tu pokazana i omówiona dokładnie z przykładami w różnych typach zdań w krótkiej formie.. Środki i pomoce dydaktyczne: - podręcznik i ćwiczenia, - karty przedstawiające zagadnienie gramatyczne 'have got',Czasownik have got - ćwiczenia.. Format: plik PDF z możliwością wypełnienia (interaktywny) Rozmiar: A4* Ilość: 10 stron.. Szyk wyrazów w angielskich zdaniach (1->5) Nazwy przedmiotów w klasie po angielsku..

CAN - proste ćwiczenia.

Questions Has got kl2 porzadkowanie Porządkowanie.. W pozostałych przypadkach występuje "have got".. Klasa 3 Angielski Give Me 5 3 have got Macmillan.KONSPEKT ZAJĘĆ W KLASIE IV A. Uzupełnij zdania - czasownik to be - proste.. CZASOWNIK MODALNY CAN.. Temat: Czasownik 'have got' (mieć) - forma twierdząca.. TO BE i HAVE GOT dla klasy 4 :) Ćwiczenia na TO BE i HAVE GOT dla klasy 4 :)Have Got‧Stycznia‧O blogu‧Jak komentować‧Czerwca‧KontaktCzasownik "HAVE GOT" 1 Zakre śl poprawny wyraz.. 3 U3 have/has got Brakujące słowo.. Po jej obe.Czasownik 'have got' wprowadzany jest najczęściej w pierwszym semestrze klasy IV.. Ćwiczenie.. Uczniowie uzupełniają podane zdania właściwą formą czasownika 'have got' - ćwiczenie 3, s. 23.. Dwie wersje: ZWYKŁY PDF do pracy offline i AKTYWNY PDF do pracy online.. 2 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.Czasownik have got ćwiczenie klasa 4 Koło fortuny.. 3 U3 have/has got Brakujące słowo.. Wybierz właściwe formy have got lub has got aby .CZASOWNIK TO BE.. 10 lipca 2015.. Oczywiście, w klasach I-III pojawiają się elementy wypowiedzi, a nawet całe schematy oparte o jego odmianę, jednak zasadniczo nie…Angielski dla klas 4-6: Family.. Ćwiczenie zdań z czasownikiem TO BE CZASOWNIK HAVE GOT.. Poznajemy angielskie nazwy członków rodziny i przymiotniki związane z osobowością..

1 (podręcznik oraz ćwiczenia), wyd.

Klasa 4 Angielski.. wg Puszcza1.. Mówienie o swoim koledze/koleżance z grupy, następnie odgadywanie, kto to jest.Angielska gramatyka: has got / have got ćwiczenie.. poniedziałek, 24 marca 2014.. Nauczyciel: Joanna Garlińska.. wg Kstrzeminska.. Wpisz w zdania: 've /have, 's/has, haven't lub hasn't.. Film: angielska wymowa th. 11 stycznia 2017.. Testy i ćwiczenia online utrwalające prawidłowe stosowanie czasownika modalnego have to w języku angielskim.CZASOWNIK HAVE GOT, KARTY PRACY dla klas 3-5 ĆWICZENIA - WSKAZÓWKI - KLUCZ.. 1 października 2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt