Formy ukształtowania powierzchni

Pobierz

Ukształtowanie pionowe zależy od położenia danego obszaru lądu względem powierzchni morza i wydziela takie formy, jak: niziny, wyżyny i góry.. Są to niziny wyżyny i góry.. Ukształtowanie poziome obejmuje podział na kontynenty i oceany, a ukształtowanie pionowe - na formy wyróżnione ze względu na ich wysokość nad poziomem morza.Ukształtowanie powierzchni Polski cechuje tzw. pasowy układ rzeźby, czyli poszczególne formy terenu układają się pasami.. Jest to uwarunkowane budową struktur geologicznych w Polsce oraz zmianami.Ukształtowanie powierzchni na mapach.. Ich rozmieszczenie na poszczególnych kontynentach nie jest jednakowe.. Są one zazwyczaj tektonicznymi formami otoczonymi przez góry, powstałymi w wyniku obniżenie terenu, np. Wyżyna Kalahari w Afryce.Jakie są nazwy pasów ukształtowania powierzchni Polski?. Uwaga: wczytywanie prezentacji może potrwać od kilku sekund do kilku minut.. Niziny - są to obszary położone od 0 do 300 m n.p.m. 2.Największe formy ukształtowania powierzchni lądów to niziny, wyżyny i góry.. KONSULTACJE.. Dzieli się je na płaskie (równiny), faliste lub pagórkowate.. Spójrz przez okno w swoim pokoju.. Formy ukształtowania na powierzchni Ziemi podzielone są na: a) baseny oceaniczne - są to obniżenia, które leżą powyżej szelfu.. Zasięg kontynentów jest większy niż to, co możemy obserwować oglądając mapę fizyczną..

Formy ukształtowania powierzchni .

Niziny są obszarami lądu położonymi do wysokości 300 m.n.p.m.. Najwyższym kontynentem jest Antarktyda, na której przeważają góry i wyżyny, a jej średnia wysokość wynosi 2030 m.n.p.m.Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi Ukształtowanie poziome Wysuniętą w morze lub jezioro jednostkę mniejszą od kontynentu nazywamy półwyspem.Formy ukształtowania powierzchni lądów: niziny [do 300 metrów nad poziomem morza] - obejmują depresje i kryptodepresje, zajmują 44% powierzchni lądów; najbardziej nizinnym kontynentem jest Europa [73% powierzchni całego kontynentu stanowią niziny], natomiast najmniej nizinna jest Antarktyda wyżyny [od 300 do 500 metrów nad poziomem morza, tereny o małych wysokościach względnych] - zajmują 38% powierzchni lądów; najbardziej wyżynnym kontynentem jest Afryka [27% wyżyn], a .Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego .. Ląd zajmuje powierzchnię 149.000.000 km2 co stanowi 29% ogólnej powierzchni ziemi zaś oceany zajmują powierzchnię 361.000.000 km2 co stanowi 71% ogólnej powierzchni ziemi.. Do form wypukłych, czyli wzniesień , należą pagórki, wzgórza i góry.Powierzchnia Ziemi kształtuje się w poziomie oraz w pionie..

Dziecko dobierając odpowiednio pary zapamiętuje nazwy form ukształtowania powierzchni.

1.Wypukłe formy terenu Obniżenia i wzniesienia występujące w terenie nazywamy formami terenu.. Do kontynentów przynależą szelfy i stoki kontynentalne zanurzone w oceanie.Ukształtowanie poziome dzieli powierzchnię Ziemi na lądy i oceany oraz różnicuje powierzchnie lądowe ze względuna ich rozczłonkowanie na kontynenty, wyspy i półwyspy.. Damy radę!. Najwyższym punktem są Rysy - 2499 m, najniższym - punkt na zachód od wsi Raczki Elbląskie - 1,8 m p.p.m.. b) cokoły kontynentalne - swym zasięgiem obejmują lądy, szelfy, a także małych głębokości morza przybrzeżne.Formy ukształtowania terenu.. Szukaj dla: Szukaj.. Wyżynami są często również wysoko położone kotliny śródgórskie.. Wysokość względna i bezwzględna.. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.. Formy ukształtowania terenu dzielą się na formy: wypukłe, takie jak: grzęda, grzbiet, gra ń, pagórek, wzgórze, .1.. Znajdź przykłady elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz tego, co nie jest przyrodą, ale wytworem działalności człowieka.Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem działalności procesów endo- i egzogenicznych.. : 20 x 4,5 x 20 cm; materiał: drewno; wiek: 5+Temat: Formy ukształtowania powierzchni, czyli o tym, co na razie możemy oglądać tylko zza okna..

Wielkimi formami powierzchni Ziemi są kontynenty i baseny oceaniczne.

Przez Polskę przebiegają trzy główne pasma górskie - Najniższym kontynentem o przewadze nizin jest Europa, której średnia wysokość wynosi ok. 292 m.n.p.m.. Lipiec 2021; P W6.. Składa się z szeregu form, które powstają w wyniku ciągłych przemian.Powierzchnie lądowe zajmują stanowią powierzchnie mniejsza niż powierzchnie oceaniczne.. Powierzchnia kontynentów i oceanów nie pokrywa się z powierzchnią cokołów kontynentalnych i basenów oceanicznych.Umożliwia poznanie niektórych form ukształtowania powierzchni i ich nazw poprzez doświadczenia z wodą.. Ich rozmieszczenie na poszczególnych kontynentach nie jest jednakowe.. Niziny to obszary sięgające do 300 m n.p.m. Mogą być płaskie, faliste lub pagórkowate.. Mapa Polski z zaznaczonymi wysokościami terenu za pomocą barw: niziny - zielona, wyżyny -żółta, brązową, góry - czerwona.. Wysokości na mapie - zasoby epodręcznika.. Pionowe ukształtowanie powierzchni Ziemi Obszary lądowe Ziemi są silnie zróżnicowane pod względem wysokości nad poziomem morza..

Zestaw zawiera trójwymiarowe formy lądów, przystosowane do nalewania wody.

W wyniku jakich procesów powstają niziny - akumulacja i podnoszenie się dna morskiego, peneplenizacja - zrównanie powierzchni wyżyny - zrównanie powierzchni góry - fałdowanie, wulkanizm, odmłodzenie rzeźby 3.Krótka lekcja przyrody dla uczniów klasy IVWzniesienieDolinaKotlinaFormy wypukłe i wklęsłe2.. Niekiedy leżą na nich obszary położone poniżej poziomu morza, tzw. depresje.Temat zajęć: Formy ukształtowania powierzchni Ziemi (zapisz go w zeszycie) Tekst do przeczytania .Przeczytaj uważnie tekst poniżej.. Budowa geologiczna nizin jest różna.Największe formy ukształtowania powierzchni Ziemi to wielkie cokoły kontynentalne i baseny oceaniczne.. 2011-11-14 21:59:43; podaj nazwę dominującej w europie wielkiej formy ukształtowania powierzchni lądów 2010-02-03 17:08:37; określ wysokość bezwzględną terenów oraz podaj pas ukształtowania powierzchni i nazwę krainy geograficznej w której są położone 2010-11-03 15:57:31CIEKAWOSTKI Poznajemy formy ukształtowania powierzchni Ziemi 91,3% powierzchni Polski zajmują obszary poniżej 300 m n.p.m. Jakie są główne formy ukształtowania powierzchni góry wyżyny niziny 2.. Ukształtowanie poziomeNiziny- są to tereny położone na bezwzględnej wysokości od 0 do 300 m n.p.m. mgr SŁAWOMIR DMOWSKI SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT.. Dla moich uczniów kl. IV, z którymi z powodu kwarantanny nie mogę się spotkać w szkole.. Najwyższym jest Antarktyda (2030 m.n.p.m.. Kliknij, aby uruchomić podgląd.Formy ukształtowania powierzchni Ziemi wydziela są głównie na podstawie kryterium wysokościowego.. ), która zdecydowanie góruje ponad pozostałymi lądami.Do wielkich form ukształtowania powierzchni zaliczamy: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt