Słowotwórstwo klasa 7 powtórzenie

Pobierz

Wiem, co to jest formant i podstawa słowotwórcza (określam rodzaje formantów oraz kategorie słowotwórcze).. Co mówi składnia o składaniu zdań, czyli powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniu złożonym; E-ćwiczenia: II.3.Znajdź argumenty na to, że ekologia to moda i też konieczność .. Wyrazy, które pochodzą od wyrazów podstawowych, można w nich wyróżnić podstawę słowotwórczą i formant, 3.Temat : Słowotwórstwo- rodzina wyrazów.. Powtórzenie o zdaniach złożonych.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Język polski Polski.. Powtórz!. E-podręcznik Myśli i słowa.. Korzystając i Internetu i innych źródeł wymień największe katastrofy ekologiczne współczesnego świata.. Słowotwórstwo - nauka o budowie wyrazu oraz sposobach tworzenia nowych wyrazów na podstawie już istniejących.. 1/ 103 w ćwiczeniach.. Lektura z Lektury.gov.pl.. Podstawa słowotwórcza, baza słowotwórcza - wyraz podstawowy, którego temat staje się podstawą dla utworzenia nowego wyrazu (czyli wyrazu pochodnego).. Zapisz w zeszycie.JĘZYK POLSKI KLASA 8 05.05.2020 LEKCJA 2 Temat: Zamieszczone wiadomości pozwolą Ci przypomnieć sobie informacje z klasy 7 dotyczące: • tworzenia i budowy wyrazówMateriał zrealizowany na potrzeby zdalnego nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie.. Napisz, kto lub co to jest: Małe ciastko -………………………………….. Scenariusz 21.. Powtórzenie 4-6 (nowa podstawa) Koło fortuny..

Słowotwórstwo - powtórzenie wiadomości.

Jest to wyraz, w którym nie można wyodrębnić w analizie słowotwórczej podstawy słowotwórczej i formantu (jest niepodzielny słowotwórczo).. Ten, kto odkrywa-………………………………….. W podanej rodzinie wyrazów- strach straszyć, wystraszyć, straszenie, przestrach - rdzeniem jest:słowotwórstwo to dział gramatyki opisujący budowę wyrazów tworzonych od innych wyrazów oraz sposoby ich tworzenia.. Tydzień: 20.04 - 24.04Streszczenie działu Usługi w Polsce.Powtórka przed testem.Klasa VIII - 16.04.20r.. Lekcja z e-podręcznika 1.Słowotwórstwo.. Należący do króla-…………………………………….. Wyraz pochodny- wyraz utworzony od wyrazu podstawowego, np.7.. Te, które są niepodzielne, rdzenne i stanowią podstawę słowotwórczą dla nowych wyrazów, 2.. Słowotwórstwo - powtórzenie wiadomości.. Urządzenie, którym wierci się otwory-……………….. Pobierz.. Lekcja 2.. Urządzenie, którym się grzeje wodę-……………………….1) afiksacja - dodanie formantów słowotwórczych to proces tworzenia wyrazów pochodnych, który polega na dodaniu pewnych elementów do podstawy słowotwórczej; wyraz pochodny jest dłuższy od podstawowego; rodzaje formantów: a) przedrostek (prefiks) na-pisać, po-ręka, od-mowa (prefiksacja) b) przyrostek (sufiks) mal-arz, kot-ek, spin-acz (sufiksacja) c) wrostek (interfiks) dus-i-grosz , męcz-y-dusza (kompozycja) d) postfiks (osobna cząstka dodawana do derywatu i występująca po .Słowotwórstwo..

Temat: Słowotwórstwo- powtórzenie wiadomości 1.

Klasa 7, temat: Komunikacja językowa 1-4.. Są to wyrazy, które mają tylko jedną podstawę słowotwórczą.. Podaję co najmniej 2 przyczyny powstawania nowych wyrazów.. Dzielimy je w zależności od miejsca, w którym się pojawią: formant przedrostkowy - przed rdzeniem (przedrostek / prefiks) np. jechać -- nad jechać7.. Przeczytaj.. Na początek krótkie przypomnienie, czym jest rodzina wyrazów i co ją łączy, a łączy ją wspólna cząstka.. Odróżniam wyraz podstawowy od wyrazu pochodnego.. (2 godz.) Wysłuchajcie uważnie wiadomości - Link: Podręcznik str. 254 - 255 WIADOMOŚCI - wklej do zeszytu: Słowotwórstwo to nauka o tworzeniu słów.KSU Słowotwórstwo.. Bez kategorii / J. polski SP / Klasa 7 polSP / Szkoła podstawowa.. Przypomnij sobie rodzaje formantów!. Definiuję je samodzielnie.Klasa 7.. Przedrostki - dodawane z przodu wyrazu, np. nad-zwyczajny, pod-ręczny, wy-jechać, prze-czytać.Przyrostki - dodawane z tyłu wyrazu, np. kot-ek, lekar-ka, malow-anie, mędrz-ecWrostki - cząstki dodane w wyrazach złożonych, łączą dwie podstawy słowotwórcze, np. gaz-o-mierz, wod-o-ciąg, .Preview this quiz on Quizizz.. Poznam jedną z najbardziej znanych tragedii J. Słowackiego.. Analiza słowotwórcza to badanie budowy wyrazów, wyodrębnienie ich elementów składowych.. Dziś powtórzymy sobie informacje na temat słowników i ich zawartości - z tej dziedziny też pojawiają się pytania na egzaminach..

Składnia - zebranie i powtórzenie wiadomości.

Przeczytajcie definicję.. Jest to wyraz, którego nie możemy odnieść do wyrazów, od których pochodzi, np. mysz, pies, sen, czar, lek.Słowotwórstwo - powtórzenie wiadomości (klasa 8) Zabawa słowami w wierszu Juliana Tuwima Figielek.. Powtórzenie na koniec… Materiał okołocyklowy .. Lekcja z e-podręcznika.. Zapoznaj się z tematem w podręczniku "Nowe Słowa na Start" str. 254-257.. - cymbalistaSłowotwórstwo - Powtórzenie 4-6 (nowa podstawa) - 7 klasa / Brainy / Unit 4/ Buying things - Środki stylistycznemaja.. Zapisz w ta beli w punktach.. Ewa Ziejewska.. Uczynić coś miękkim-……………………………….. Wszelkie prawa zastrzeżoneKlasa 7.. Wyraz podstawowy- wyraz, od którego został utworzony inny wyraz (pochodny), np. pisać dla wyrazu pochodnego napisać.. Juliusz Słowacki "Balladyna".. Powtórzę wiadomości na temat składni w języku polskim.. Przykładowo: kłamać (wyraz podstawowy) ⇒ kłamca (wyraz pochodny), wydrukować (wyraz .Wszystkie słowa, które znajdziemy w słowniku języka polskiego, można podzielić na trzy grupy: 1.. Kl. 7 język polski.. Przepisz do zeszytu temat lekcji.. Już w ubiegłym roku szkolnym zrealizowaliśmy dwa projekty eTwinning, które kierowały naszą uwagę ku Ojczyźnie i jej historii oraz skłaniały do refleksji, jak okazać dziś miłość i przywiązanie do Polski.25.05 Powtórzenie wiadomości z lektur obowiązkowych w klasie 7 (Świtezianka ) ..

Temat: Wybrane słowniki i ich zawartość - powtórzenie.

Przypominam o zadaniu na poniedziałek!. Lekcje Scenariusze lekcji.. ………………………………….- narożnik ………………………………… - płotek ……………………………….. - pływalnia ……………………………….. Scenariusz lekcji 136.. Tworzę wyrazy pochodne od wyrazu podstawowego.. Czego poszuliwali członkowie Stowarzyszenia Umarłych… Świat w słowach i obrazach .Wyrazy proste.. Szkoła podstawowa klasy 4-8. .. 24.06.2020 Powtórzenie wiadomości z lektur obowiązkowych w klasie 8 (S. Mrożek "Artysta") .Szkoła podstawowa klasy 4-8: Przedmiot: Język polski: Klasa: 7: Cykl: Gramatyka i stylistyka: Część: WszystkieLekcja 1.. Wpisz w każdą lukę właściwe słowo (lub słowa).. Podaj wyrazy podstawowe do wymienionych wyrazów pochodnych.. Karta pracy w scenariuszu lekcji 136.Słowotwórstwo - ćwiczenia.. Poznam i zrozumiem pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, formant.Klasa 7, tematy: Zdanie złożone współrzędnie, Zdanie złożone podrzędnie, Powtórzenie i utrwalenie wiadomości ze składni zdania złożonego; Scenariusz lekcji z kartą pracy.. Rok 2018 jest dla Polaków rokiem szczególnym, bo obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości.. - te dwa zadania przesłać na maila na ocenę.. ,,Rola mola" Małgorzaty Strzałkowskiej - klasa 6Klasa 7 Temat: Jak tworzą się słowa?. Formanty (zrostki /afiksy) to cząstki, które dodajemy do podstawy słowotwórczej, żeby stworzyć nowy wyraz.. Uważnie przyjrzyjcie się wykresowi, który przedstawia pokrewieństwo wyrazów z rdzeniem "pisać".Wprowadzenie.. Powtórzenie wiadomości.. wg Aptasiewicz.. Multibook Myśli i słowa.. Temat: Argumenty, kontrargumenty i przykłady w rozprawce.. Jaką rolę odgrywają formanty i jak je dzielimy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt