Punktacja rozprawki matura

Pobierz

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Przeanalizuj nowy sposób ich liczenia.. Wypracowanie: wymagana minimalna liczba słów: 250 liczba punktów za wypracowanie: 50 2 tematy - do wyboru Kompozycja - 6 punktów.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.. Podpowiem Ci, w jaki sposób pisze się tego rodzaju tekst.. Tym razem masz szansę na zdobycie 50 punktów.. Za część pierwszą, obejmującą czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad .1.. Za to zadanie można uzyskać aż 50 punktów.. Do wyboru są trzy tematy - dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.Matura ustna jest oceniana według kryteriów holistycznych.. Wstęp powinien spełniać kilka funkcji: - wprowadzać czytelnika w problematykę, której dotyczyć będzie rozwinięcie - zachęcać do lektury całości wypracowaniaZa rozwiązanie problemu zawartego w temacie w formie rozprawki otrzymuje się 50 punktów.. 2 pkt za kompozycję prezentacji.. Test: 2- 3 krótkie teksty do czytania 2 zestawy zadań do rozwiązania liczba punktów za test: 20 Część II.. - 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczoweDo wyboru są trzy tematy: dwie rozprawki i interpretacja tekstu poetyckiego..

Zobacz tabele: punktacja rozprawki.językowych.

Poradnik: Matura pisemna - rozprawka interpretacja.Zbliża się matura z języka polskiego, a Ty nie wiesz co to jest teza w rozprawce?Przeczytaj artykuł i poznaj definicję podstawowego elementu na rozprawce.. Co będzie na maturze .W tej części kursu zajmiemy się rozprawką.. Oczywiście, najważniejsze jest zrozumienie polecenia zawartego w temacie.. 8 pkt (40% punktacji) za język.Przykład rozprawki maturalnej na 37 punktów Wysłane przez jarek Już od początków dziejów świata pieniądze odgrywały ważną rolę w życiu każdego, a szczególnie dorosłego człowieka, który jest dojrzały i musi decydować o swojej przyszłości.Być może te kilka porad wskaże, jak uzyskać maksymalną liczbę punktów w tej części egzaminu.Rozprawka problemowa - matura podstawowa (PP) A.. Poprowadzi ją nauczycielka Karolina Szostak-Lubomska.Hej!Notatka, w której znajdziesz treści z tego i innych filmów na temat rozprawki (19 stron o tym, jak napisać rozprawkę na pozio.Próbna Matura z OPROM Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych.. Meritum wypowiedzi monologowej stanowi 40 proc. (16 pkt) całej oceny, organizacja tej wypowiedzi - 20 proc. (8 pkt), język i styl - 20 proc. (8 pkt), meritum wypowiedzi podczas rozmowy - 20 proc. (8 pkt).ROZPRAWKA ZA I PRZECIW Życie gwiazdy nie zawsze usłane jest różami..

Punktacja maturalna od 2015 r. - rozprawka.

MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA INTERPRETACJA.. Autorzy od wielu lat w swoich utworach ukazywali różne .Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Można uzyskać maksymalnie 13 punktów.. Brane są pod uwagę przede wszystkim warstwa merytoryczna, organizacja tekstu oraz poziom sprawności komunikacyjnych zdającego i poprawności językowej jego wypowiedzi.. Każdy do innego typu tekstu.Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym Czas trwania: 170 minut p Część I.. Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. Rozprawka na 100% Rozprawka na 100% Rozprawka poniżej 50% Rozprawka poniżej 50% .Czas trwania egzaminu to 170 minut.. Uzasadnienie stanowiska (argumenty i przykłady) - 18 punktów.. Co będzie na maturze?. 3 pkt za sposób realizacji tematu.. Punkty za rozprawkę problemową rozdzielone są następująco: Sformułowanie stanowiska (teza lub hipoteza) - 6 punktów.. Poradnik: Matura pisemna - rozprawka problemowa.. Adekwatne stanowisko (6 punktów) Zgadzasz się, nie zgadzasz się, zachowujesz postawę ambiwalentną wobec istoty problemu.2 punkty - odpowiedź wskazuje dwa zjawiska: pozbawienie się przez sztukę wartości (Śmieć) i jej unicestwienie (Nic) 1 punkt - odpowiedź wskazuje jedno z ww..

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.

MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA PROBLEMOWA.. Za rozwiązanie zadań można otrzymać maksymalnie 70 punktów.. Wypowiedź powinna zawierać odniesienieZadań jest ok. 12-15 i można za nie zdobyć 20 punktów.. NIE PRZEGAP: Matura 2021.. Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.. Poprawność rzeczowa - 4 punkty.. Lekcja live z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych transmitowana na żywo o godzinie 17.20.. Za cały egzamin możesz otrzymać maksimum 20 punktów.. W arkuszu znajdziesz dwie propozycje tematów.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.. 7 pkt (35% punktacji) za rozmowę z egzaminatorem.. WSTĘP DO ROZPRAWKI Have you ever considered being your own boss?za egzamin można uzyskać maksymalnie 30 punktów, z czego 18 za sprawność komunikacyjną, a 12 za "zakres i poprawność środków leksykalno-gramatycznych, wymowę i płynność wypowiedzi" czas odpowiedzi wynosi 15 minut.Punktacja rozprawki - okiem egzaminatora.. zjawisk 0 pkt - inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 1.5 (0-2) I.. Za zadanie przyznaje się maksymalnie 13 punktów.. 5 pkt (25% punktacji) za prezentację, w tym: max..

Jak napisać tezę?Przykład rozprawki maturalnej na 37 punktów.

do 3 punktów- zgodność z poleceniem (5 punktów), - spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), - zakres środków językowych (3 punkty), - poprawność językowa (3 punkty).. Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP)Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA PROBLEMOWA.. Wysłane przez jarek.. MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA INTERPRETACJA.Na maturze rozszerzonej oceniane są różne kryteria, do których należą: Zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów Spójność i logika wypowiedzi - od 0 do 2 punktów Zakres środków językowych od -1 (!). Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.. Już od początków dziejów świata pieniądze odgrywały ważną rolę w życiu każdego, a szczególnie dorosłego człowieka, który jest dojrzały i musi decydować o swojej przyszłości.. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.. Twoje stanowisko musi rozwiązywać problem z polecenia (nie musi stanowić wyodrębnionej części rozprawki).. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Zgodność z poleceniem (maksymalnie 5 punktów) • 5 elementów treści (wstęp, pierwszy element tematu, drugi element tematu, podsumowanie - każdy z nich właściwy i adekwatny do tematu, brak fragmentów nie na temat0- 16 punktów ( 0 punktów, gdy wypowiedź nie jest zgodna z poleceniem lub nie jest formalną i znaczeniową całością) Retoryczna organizacja wypowiedzi 8 - 6- 4- 2 punkty (0 punktów, gdy wypowiedź jest nielogiczna i niespójna) Ocena rozmowy 1-8 punktów (0 punktów, gdy odpowiedzi są nie na temat) Styl i językPunktacja.. Poradnik: Matura pisemna - rozprawka problemowa.. Sprawdź jak postawić tezę, żeby dostać najwyższą ilość punktów i wykorzystaj nasze kursy maturalne do swoich przygotowań.. Druga część to wypracowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt