Test praca moc energia grupa b

Pobierz

Test: Praca, moc, energia potencjalna i kinetyczna fizykaTest z fizyki (poziom łatwy) sprawdzający opanowanie przez ucznia materiału dotyczącego pojęcia mocy oraz energii i jej rodzajów.Jaką (co najmniej) pracę wykonuje on, wchodząc po schodach na czwarte piętro tj, na wysokość 10m: a) 2,5 kJ b) 11 kJ c) 4 kJ d) 7 kJ 5) (3 pkt) Aby klocek o masie 4 kg podnieść na wysokość 1m w czasie 1 s, trzeba pracować z mocą : a) 80 W b) 40 W c) 20 W d) 10 W 6) (1 pkt) Początkowa energia paczki zrzuconej z wysokości 1 km .TEST z działu: Praca, moc, energia W zadaniach 1-17 ka˝de twierdzenie lub pytanie ma tylko jednà prawidłowà odpowiedê.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Spotkanie z fizyką dla klasy 7.. Należy ją zaznaczyć 1.. Liczba punktów.. Jednostką energii jest: a) 1 N/m b) 1 J • m, c) 1 J, d) 1 N. 3.. Energię potencjalną piłki o masie m umieszczonej na wysokości h nad ziemią oblicza się ze wzoru: a) Ep = mg, b) Ep = mh2/2 c) Ep = mgh, d) Ep = mgh2 4.. Poprawna odpowiedê.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.. Test przeznaczony dla uczniów I klasy LO.. Do oznaczenia energii najczęściej używa się symbolu E: E mech = E kin + E potPlik Test sprawdzający z fizyki Praca moc energia grupa B.docx na koncie użytkownika krystek1521 • folder Voices 2 testy + odp 1-3,4-6,7-9 (voices2) • Data dodania: 5 sty 2014TEST z działu: Praca, moc, energia Grupa A W zadaniach 1-17 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź..

#praca #moc #energia.

Klucz do testu I B. Sprawdzane wiadomoÊci i umiej´tnoÊci Nr zadania.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.. Moc urządzenia oblicza się jako iloraz: a) pracy i masy, b) energii i czasu, c) pracy i prędkości, d) energii i masy.. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, .praca, moc, energia potencjalna i kinetyczna - sprawdzenie umiejĘtnoŚci zawiera 16 pytań.. Wstaw obok każdego zdania znak × w odpowiedniej rubryce.. Ruch falowy i akustyka - test sprawdzający Sygnał akustyczny wysłany z echosondy statku rybackiego w głąb morza wrócił odbity od ławicy ryb po 0,4 s. Jak głęboko .Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej .Transcript 1.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Uczeƒ: Wskazuje, w którym przypadku jest wykonywana 1test z dzialu praca moc energia grupa a: test z działu usługi geografia planeta nowa 3: test z działu ziemia nasza planeta chomikuj pl: test z fizyki 2 praca moc energia zamkor: test z geografi ruchy ziemi chomikuj pl: test z geografii klasa 2 gimnazjum azja puls ziemi:Test sprawdzajàcy z działu: Praca, moc, energia Plan i kartoteka testu Czas rozwiàzywania: 40 minut Kategoria ..

...1a kapitel 2 chomikuj sprawdzian nr 11 praca moc ...

Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Energia ciała może się zmieniać.. Jednostkà energii jest: a) 1 , b) 1 J ·m, c) 1 J, d) 1 N.Testy.. 2.Test 2 "Praca, moc, energia" - grupa B, plik: test-2-praca-moc-energia-grupa-b.pdf (application/pdf) Spotkania z fizykąDodaje ponownie: Praca, moc, energia - test grupa B.pdf readyfile.pl/p/Praca,_moc,_energia_-_test_grupa_B.pdf / 4 lata temu (2 października)Sprawdzian "Praca, moc, energia" - test sprawdzający - rozdział 6.. 1 7 Zna wzór na moc i jednostkę mocy A P 1 8 Wie kiedy ciało posiada energię mechanicznš B P 1 9 Umie obliczyć energię potencjalnš ciężkoci i energię kinetycznš C R 1 10 Wie od czego zależy energia .Test dla LO "Praca, moc, energia" - grupa II Test podsumowujący z fizyki obejmujący materiał z działu "Praca, moc, energia".. Moc urządzenia oblicza się jako iloraz: a) pracy i masy, b) energii i czasu, c) pracy i prędkości, d) energii i masy.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Spotkanie z fizyką dla klasy 7.. Nr "Termodynamika" - test sprawdzający - rozdział 7.. 1 6.3 Oblicza moc urzšdzenia.. C P 1 6.2 Oblicza czas pracy urzšdzenia ze wzoru na moc.. Prac´ mechanicznà oblicza si´ jako iloczyn: a) wartoÊci siły i czasu jej działania, b) wartoÊci siły i pr´dkoÊci poruszajàcego si´ ciała,Grupa B 7esty sprawdzajãce Test Praca, moc, energia 1 Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi..

Zasada zachowania energii dotyczy ...Test Praca, moc, energia, Rozdział II podręcznika Spotkania z fizyką cz. 2 dla Klasa II.

Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.Plik : Sprawdzian Praca Moc Energia Grupa B.rar Świat fizyki 1 fizyka jądrowa - sprawdzian i odpowiedzi, Sprawdzian.rar, który jest możliwy do pobrania z odnośników nie zawiera sprawdzianu ani odpowiedzi do żadnego Nowa Era 2 Spotkanie Z Fizyka Praca Moc Energia Grupa A.6.1 Oblicza pracę ze wzoru na moc.. Energia mechaniczna jest sumą energii kinetycznej i potencjalnej.. Wstaw obok każdego zdania znak × w odpowiedniej rubryce.. Jednostką energii jest: a) 1 N/m b) 1 J · m, c) 1 J, d) 1 .Test 2 "Praca, moc, energia" - karty odpowiedzi, plik: test-2-praca-moc-energia-karty-odpowiedzi.doc (application/msword) Spotkania z fizyką Zaloguj się Załóż konto MenuSzukaj Grupy Zadania Przeglądaj Zaloguj si .. Test: Praca , Moc , Energia - Test B test na znajomość wzorów z Fizyki z gimnazjum kl.2 z działu praca,moc, energia.. Test Praca Moc Energia Kliknij tutaj:Test Praca Moc Energia 2.. Moc urzàdzenia oblicza si´ jako iloraz: a) pracy i masy, b) energii i czasu, c) pracy i pr´dkoÊci, d) energii i masy.. Pracę mechaniczną oblicza się jako iloczyn wartości siły i czasu jej działania.. Kategorie minibloga: Archiwum wpisów » Tagi .62 Testy sprawdzające imię i nazwisko klasa data Grupa A Test Praca, moc, energia 1 Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi..

Grupa B TEST z działu: Praca, moc, energia W zadaniach 1-17 ka˝de twierdzenie lub pytanie ma tylko jednà prawidłowà odpowiedê.

Moc urządzenia oblicza się jako iloraz pracy i czasu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt