Kompetencje literackie i kulturowe

Pobierz

Wynika to z przekonania, że w społecznym doświadczeniu3.. Kształcenie literackie i kulturowe Nowa podstawa programowa języka polskiego świadomie wyodrębnia w swojej strukturze kształcenie literackie (I.1.. Metody stymulujące rozwój kompetencji kluczowych.. Kompetencje literackie i kulturowe Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: - uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskaza-nej w poleceniu (a także innych tekstów - jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonal-ny, tzn. np. czy przywołał w pracyJeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej jest oceniana wyłącznie w 3 pierwszych kategoriach (realizacja tematu, elementy retoryczne, kompetencje literackie i kulturowe).. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.. Żeby naprawdę zgłębić tę przeszłość, trzeba przeczytać znacznie więcej książek, co .student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu komparatystyki oraz wybranych kierunków filologicznych.. Kompetencje językowe i komunikacyjne mają szczególne znaczenie dlaObszar I.. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: uczeń wykorzystał znajomość wybranej lektury w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy te jej elementy, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, oEuropejskie kompetencje kluczowe a zapisy w PP..

Kompetencje literackie i kulturowe - 0-2p.

Kompetencje literackie i kulturowe Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: 1. uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów - jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wyda-Kompetencje literackie i kulturowe: 2 punkty .. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy: uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów - jeżeli polecenie tegoKompetencje literackie i kulturowe Kompozycja tekstu Styl Język Ortografia Interpunkcja OPOP-100 KOD UCZNIA WYPEŁNIA UCZEŃ PESEL Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator W Y P E Ł N I A E G Z A M I N A T O R Nr zadania Punkty Temat: Uprawnienia .posiada zróżnicowane teksty literackie i kulturowe, rozwijające wyobraźnię i zachęcające do twórczego myślenia ; zawiera ćwiczenia kształcące kompetencje językowe, ułatwiające zapamiętanie materiału oraz przygotowujące uczniów do sprawdzianu ; posiada atrakcyjną szatę graficzną.. Wymagania ogólne podstawy programowejretoryczne, kompetencje literackie i kulturowe.. Odbiór tekstów kultury)..

Założenia wstępnekompetencje literackie i kulturowe.

Od nauczycieli wymaga się tutaj zastosowania metody, która w hermeneutyce nosi nazwę "fuzji horyzontów".Kultury literackie, czerpiąc ze swoich zasobów, na nowo opowiadały swoje mity.. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia,3.. Nie ma co ukrywać - przed uczniami i nauczycielami bardzo trudne zadanie.literackie i kulturowe; 22_Kt - Kompozycja tekstu; 22_St - Styl; 22_Je - Język; 22_OR - Ortografia; 22_In - Interpunkcja.. Kompetencje literackie i kulturowe - 0-2p.. Przytoczone przykłady literackie, chociaż stanowią ważne pozycje lekturowe, są tylko kroplą w morzu w odniesieniu do całej literatury, w której jest mowa o przeszłości naszego kraju.. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoKompetencje literackie i kulturowe - 0-2p.. Rozkład średnich wyników wykonania zadań z języka polskiego w analizowanej szkole jest porównywalny do rozkładu krajowego.Program nauczania przedmiotu KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE, LITERACKIE I KULTUROWE W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ Autorzy: dr hab. Joanna Hobot-Marcinek, dr Ewa Nowak, dr Marta Rusek..

zytanie utworów literackich) od kształcenia kulturowego (I.2.

I. Księgarnia na Saskiej Kępie, ul. znajomość norm, wzorów, tradycji literackiej, umożliwiająca członkom danej grupy społecznej czynne bądź bierne uczestniczenie w kulturze literackie.Kompetencje kulturowe - zespół nabytych cech, zdolności umożliwiających swobodne uczestnictwo w kulturze zgodne z normami, wartościami, jest to zdolność do rozpoznawania, uczenia się, zmiany treści kultury.Dzięki określonym kompetencjom można treści kultury przekazywać następnym pokoleniom, wzbogacać kapitał kulturowy o nowe wartości, wzory.Kompetencje literackie i kulturowe Kompozycja tekstu Styl Język Ortografia Interpunkcja OPOP- KOD UCZNIA WYPEŁNIA UCZEŃ PESEL Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator Ocenia egzaminator W Y P E Ł N I A E G Z A M I N A T O R Nr zadania Punkty .Kompetencje kulturowe Polaków są w podwójnym kryzysie - ze względu na szybkość i charakter zmian współczesnego społeczeństwa i świata oraz ze względu na brak ukształtowanych społecznych, tradycyjnych kompetencji kulturowych, a także szczątkową formę kompetencji kulturowych przeniesionych z systemu poprzedniego ustroju.Wstęp: Współcześnie kompetencje kulturowe i inteligencja kulturowa są niezbędne w kontekście międzynarodowych interakcji naukowych, edukacyjnych, współpracy transgranicznej, zwiększających się możliwości i zmieniających się form zatrudnienia na rynku pracy, uchodźctwa, zarządzania różnorodnością w międzynarodowych zespołach projektowych, misji wojennych, czy wreszcie .Przedmiot Kształcenie językowe, literackie i kulturowe… ma także na celu przygotowanie przyszłego nauczyciela do wykorzystywania wiedzy o systemie języka i jego funkcjonowaniu w procesie interpretacji różnorodnych tekstów kultury..

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.Kompetencje literackie i kulturowe - 0-2p.

Sprawdź, czy kod na naklejce to .. (co najmniej 6 spośród poniższych elementów: opis, .Spotkanie bohatera Zemsty z innym bohaterem - przykłady.Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów .3. Kompetencje literackie i kulturowe Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: - uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskaza-nej w poleceniu (a także innych tekstów - jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonal-ny, tzn. np. czy przywołał w pracyKompetencje literackie i kulturowe Kompozycja tekstu Elementy twórcze / Elementy retoryczne Temat: Miejsce na naklejkę.. Nazwa zajęć: Kształcenie językowe, literackie i kulturowe w szkole ponadpodstawowej Liczba godzin dydaktycznych: 30.. Najbardziej znana historia życia Amira Hamzy zawiera wiele opowieści z Mahabharaty.. Literatura dziecięca, polska, zagraniczna .Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 17 -35).. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy: uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów - jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo .Bajbuk, Warszawa.. Title: OPOP-820-X-2103.cdr Author: ajaworski Created Date:Nowa podstawa programowa języka polskiego, ustanawiając obowiązek omawiania lektur z historycznoliterackiego kanonu, w sposób zamierzony stawia nauczycieli przed zadaniem nowej interpretacji starych tekstów.. Komparatystyka jako dyscyplina naukowa korzysta z dorobku i metod wielu dziedzin humanistyki, ponieważ opisuje i porównuje ze sobą rozmaite zjawiska literackie i, szerzej, kulturowe występujące zarówno w3.. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy: uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów - jeżeli polecenie tego1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r. 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt