Have gothas got ćwiczenia klasa 4 pdf

Pobierz

2 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.1 I have got a drink.. 7 Uzupełnij zdania, wpisując w luki: has got, have got, hasn't got lub haven't got.. .Czasownik "HAVE GOT" 1 Zakre śl poprawny wyraz.. @TommyAngelo1: "Have got" w znaczeniu "mieć" jest rzadko spotykane i najczęściej używa się tylko słowa "have".. Takie są zasady i dobrze o tym wyjątku pamiętać.Have got 1.. Componi frasi con "Have got" Porządkowanie.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.Have Got / Has Got Exercise 2.. W tym znaczeniu moŜe występować ze słowem 'got', którego na język polski nie naleŜy tłumaczyć.. Jednak w tym zadaniu jest "have/has got".. Are .Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. W tej sytuacji należy zastosować inwersję, podobnie jak w przypadku zdań z czasownikiem "to be (is/are/am)".. W tym znaczeniu moŝe występować ze słowem got, którego na język polski nie naleŝy tłumaczyć.. Pytania do konstrukcji z czasownikiem have got tworzy .6.. English grammar easy to learn.1 46 Czasownik have (got) Czasownik have oznacza mieć, posiadać.. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. ALPHABET (alfabet) wymowa; CLASSROOM LANGUAGE (język używany w klasie)24.11.2020r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt