Wymień formy krasu powierzchniowego

Pobierz

Zjawiska krasowe polegają na rozpuszczaniu skał wapiennych przez wodę zawierającą dwutlenek węgla.. -lejki krasowe.. Na świecie jest obecny m.in. na Bliskim Wschodzie (góry Antyliban), w Ameryce Północnej (np. płaskowyże Ozark i Cumberland, Jaskinia Mamucia, Park Narodowy Nahanni), w Chinach, na Półwyspie Indochińskim, Borneo i na Nowej Zelandii.Interaktywna aplikacja.. Po kliknięciu na napis otwiera się zdjęcie formy z podpisem.Wymień czynniki wpływające na intensywność rozpuszczania.. 5.Jakie zagrożenia dla człowieka stwarzaja formy krasowe.. -korytarze.Powierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej na skutek rozpuszczenia skał przez wodę opadową.. Łączność pomiędzy formami powierzchniowymi krasu i jego elementami podziemnymi zapewniony jest przez gęsty system szczelin i spękań.. w której rozpuszczany jest CO2.. Wymień czynniki wpływajace na tempo rozpuszczania skał.. Przyporz ądkuj ka żdemu opisowi wła ściw ą nazw ę formy wybran ą spo śród podanych oraz liter ę, któr ą oznaczono t ę form ę na ilustracji.Na czym polega wietrzenie, Od czego zależy intensywność procesu wietrzenia, Wymień dwa główne typy wietrzenia, Na czym polega wietrzenie fizyczne, wymień dwa rodzaje wietrzenia fizycznego, Jak przebiega proces wietrzenia mrozowego i co jest czynnikiem rzeźbotwórczym w tym procesie, Jak przebiega proces wietrzenia termicznego, Co to jest zwietrzelina, Opisz proces wietrzenia .odróżnia formy krasu powierzchniowego i podziemnego rzeźbę obszarów wymienia i rozpoznaje formy szaty naciekowej w jaskini wskazuje na mapie świata i Europy obszary krasowe opisuje czynniki, które wpływają na wymienia etapy rozwoju form krasu powierzchniowego zbudowanych ze skał odróżnia wywierzysko od ponoru krasowe przedzielają żłobki .2) Wymień formy krasu powierzchniowego i krótko je scharakteryzuj, wyjaśniając pojęcia..

4.Wymień formy krasu powierzchniowego.

Trójwymiarowy wycinek Ziemi z terenów objętych krasem powierzchniowym i podziemnym.. są to bruzdy wycięte przez spływające linieje wody.. Formy krasowe dzieli się na powierzchniowe i podziemne.. Krasowienie lub inaczej karbonatyzacja to proces polegający na rozpuszczaniu skał zawierającej węglan wapnia (CaCO 3 )przez wodę z rozpuszczonym w niej dwutlenkiem węgla (CO 2 ).FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE: - ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy - żebra krasowe iżłobki - lejki (leje) krasowe - uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków) - polja (kotliny krasowe, odość wyrównanym dnie, powstałe z połączenia lejków i uwałów) - doliny krasowe - mogoty FORMY KRASU PODZIEMNEGO: - Jaskinie i pieczary #stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie #ospakrasowa - studnie i kominy (rozszerzają się ku dołowi) - korytarze (rozwijają sie wzdłuż .Kras powierzchniowy: - żłobki krasowe - lejki krasowe - ostańce krasowe - dolina krasowa - uwały, poljo - mogoty - ponor, wywierzysko Kras podziemny: - studnie i kominy krasowe - korytarze, jaskinie, groty - pieczary - komnaty, sale - stalaktyty, stalagmity, stalagnaty - draperie - naciekiFormy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzdFormy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzdPodaj do każdego po jeden lub dwa: - mogoty - iglice - maczugi - bramy - żłobki krasowe - żebra krasowe - lej krasowy - kotły zapadliskowe - uwały - wąwóz - parów - doliny - polje - jary - ospa krasowa -okna Formy wewnętrzne: - jaskinie - kominy i studnie jaskiniowe - syfony jaskiniowe - stalaktyty - stalagmity - stalagnaty - draperie .Powierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej w skutek rozpuszczającej działalności wód opadowych..

3. wymień formy krasu podziemnego.

Te spękania decydują o przepuszczalności skał gipsowych, wapiennych, czy dolomitowych.Formy powierzchniowe krasu - jak powstają?. Prezentację "Procesy krasowe" znajdziesz w Internecie postępując po kolei: 1) Przedmiotowa Strona z Geografii- formy krasu powierzchniowego - formy krasu podziemnego W ramach utrwalenia wiadomości proszę rozwiązać w zeszycie: (proszę nie odsyłać) Zad1.. E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.. Powstają żłobki i żebra krasowe o przebiegu zgodnym ze spadkiem wód.. jest to proces rozpuszczania skał przez ?. Wskazówki korzystania z ćwiczeń interaktywnych przy pomocy czytników ekranowych.Słowacki Kras), Moraw (tzw. Morawski Kras).. Na podstawie ilustracji str. 122 podręcznik przedstawione formy krasowe podziel na: a) formy krasu powierzchniowego b) formy krasu podziemnegoWypisz do zeszytu formy krasu powierzchniowego i podziemnego a nast ępnie uzupełnij schemat Na ilustracji zaznaczono literami A i B formy krasowe.. Zagłębienia i żebra tworzą ospę krasową.. Termin wykonania 15.05.2020.Co to są zjawiska krasowe?. Rzeźba krasowa powstaje w skałąch węglowych pochodzenia morskiego.. żebra - formy powstałe między bruzdamiDo form krasu powierzchniowego zalicza się miedzy innymi: - żłobki i żebra krasowe - o bardzo różnych rozmiarach; ich głębokość nie przekracza przeważnie 2 m , ale długość i szerokość może osiągać nawet kilkadziesiąt metrów.Formy krasu podziemnego i ich powstawanie - Zintegrowana Platforma Edukacyjna..

Wymień po cztery formy krasu powierzchniowego i podziemnego.

Wskaż na mapie Polski i na mapie świata przykłady obszarów objętych procesami krasowienia.2.. W wyniku procesów krasowych powstaje charakterystyczny zespół rzeźby, pośród której można wyodrębnić formy krasu powierzchniowego oraz formy krasu podziemnego.. FORMY KRASU POWIERZCHNIOWEGO a) mikroformy krasu powierzchniowego > żłobki ?. 3) Wymień formy krasu podziemnego i krótko je scharakteryzuj, wyjaśniając pojęcia.. > żebra ?. Na lepszą ocenę: 1.. - krasowienie ?. Kras podziemny: -jaskinie.. My dziś zajmiemy się tym pierwszym rodzajem krasu.. Na płaskich powierzchniach skał, tam gdzie woda nie odpływa swobodnie, powstają drobne zagłębienia (ospa krasowa).Formy krasu powierzchniowego: - żłobki i żebra krasowe - lejki krasowe - ostańce - dolina krasowa - uwały - polje - mogoty - wywierzysko - ponor Formy krasu podziemnego: - studnie i kominy krasowe - korytarze, jaskinie, groty - pieczary - komnaty, sale - formy naciekowe: * stalaktyty * stalagmity * stalagnat * draperie * perły jaskiniowe 3.1) Formy powierzchniowe: * ospa, żłobki i żebra - powstają na skutek działania płynącej wody opadowej * lej krasowy - płytkie, okrągłe lub eliptyczne zagłębienie, o średnicy do kilkuset m * uwał - zagłębienie bezodpływowe powstałe z połączenia kilku lejów krasowych * polje (polja) - rozległa kotlina, o powierzchni do kilkuset km², powstała przez połączenie wielu uwałów i lejów krasowych * mogoty i humy - ostańce sterczące na poljach * ponor .W wyniku krasowienia powstaje wiele form krasowych..

6.Wymień formy krasowe najpopularniejsze w Polsce.

agresywną wodę?. Na skutek rozpuszczenia skał wapiennych na dużych powierzchniach powstają formy o przebiegu zgodnym ze spadkiem danej powierzchni.Formy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzd ułożonych wzdłuż linii spływu wody; leje krasowe - obniżenia tworzące się w miejscu krzyżowania szczelin skalnych; studnie krasowe - pionowe szczeliny skalne poszerzone przez wsiąkającą wodę;FORMY KRASU : Kras powierzchniowy: -żebra krasowe.. Powierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej na skutek rozpuszczenia skał przez wodę opadową.. Zapisz wzorami reakcje chemiczne, które zachodzą podczas procesu krasowienia.. Włącz tryb tekstowy dla czytników.. Mianem krasu określa się również formy na powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych .W wyniku procesów krasowych powstaje charakterystyczny zespół form krasowych: - powierzchniowych żłobki - osiągają głębokość od kilku centymetrów do 2 metrów, powstają na skutek wody spływającej linijnie.. Zjawiska krasowe to rodzaj wietrzenia chemicznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt