Sprawdzian z matematyki klasa 4 liczby naturalne do druku
  • Teksty
  • 5 sierpnia 2021 01:17

Szanowny użytkowniku!. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r.. 3.Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 4. ilość materiałów: 74Liczby naturalne towarzyszą nam niemal na każdym kroku.. 2 · 3 B. 2 · 2 · 2 D. żadnemu z wymienionych P 4.do 5 dag 1 z ł ponad 5 dag do 10 dag 2 z ł ponad 10 dag do 35 dag 4 z ł ponad 35 dag do 50 dag 5 z ł ponad 50 dag do 100 dag 8 z ł Brudnopis Podkreśl poprawne odpowiedzi.. Zapisz za pomocą liczb: a) dwa do potęgi piątej, …